Tuesday, 4 October 2011

PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS DALAM MATEMATIK

DEFINISI DAN KONSEP PECAHAN

Pecahan ialah nomboh nisbah. Pecahan biasanya dinyatakan dalam bentuk a / b di mana a dan b ialah integer dan b tidak bersamaan dengan 0. Integer a dinyatakan sebagai pengangka dan integer b dibawah disebutkan sebgaia penyebut.

Pecahan juga merupakan pembahagian sesuatu objek atau rajah.

Pecahan juga terbahagi kepada tiga iaitu :
  • Pecahan wajar
  • Pecahan tak wajar
  • Pecahan setara
Pecahan wajar
Merupakan pecahan yang pengangkanya lebih kecil dari penyebutnya.
contohnya 1 / 2 , 2 / 4 , 4 / 8, 7 / 9........

Pecahan Tak wajar
Merupakan pecahan yang pengangkanya dan penyebutnya sama ataupun penyebut lebih besar daripada pengangka.
contohnya : 9 / 4 , 4 / 4 , 3 / 2 , 10 / 6 ........

Pecahan setara
Pecahan yang mempunyai nilai-nilai yang sama
contohnya 2 / 4 dan 4 / 8 ialah setara dengan 1 / 2


JENIS - JENIS PECAHAN

CARA MENUKARKAN PECAHAN TAK WAJAR KEPADA PECAHAN WAJAR

CONTOH PECAHAN

MENUNJUKKAN PECAHAN SETARA

SILA LIHAT DI LINK INI..

SILA LIHAT VIDEO INI


KEGUNAAN PECAHAN DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN
1 ) Dalam kehidupan seharian kita, banyak perkara berkaitan pecahan telah diaplikasikan dalam kehidupan seharian.Sebagai contoh, dalam memasak air. kita perlu menggunakan air sebanyak separuh daripada bekas air.. Hal ini menunjukkan bahawa kita telah menggunakan air sebanyak 1 / 2 daripada bekas ir tersebut, dan operasi pecahan telah digunakan .

2 ) Selain itu, bagi sebiji kek yang belum dipotong, kita juga menggunakan operasi pecahan sewaktu ingin membahagikan kek tersebut kepada tetamu. Sebagai contoh, kek dipotong kepada 10 potongan dan seorang tetamu memakan 1 / 10 daripada kek tersebut.
PERPULUHAN
DEFINISI PERPULUHAN
Perpuluhan ialah satu bentuk khas yang mewakili pecahan yang penyebutnya ialah kuasa 10.
contohnya  8 / 10 = 0.8

Nombor pecahan boleh ditukarkan kepada perpuluhan


OPERASI TAMBAH PERPULUHAN


RUMAH NOMBOR PERPULUHAN

PERPULUHAN DALAM MATEMATIK

SILA LIHAT LINK INI


SILA LIHAT VIDEO INI
,
KEGUNAAN PERPULUHAN DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN 
Sewaktu kita ingin mengisi minyak, kita menggunakan kuantiti minyak sebanyak 1.8 litre. Dan ini menunjukkan nombor perpuluhan digunakan dalam kehidupan seharian kita.

DEFINISI PERATUS
Ialah nombor yang dinyatakan untuk mewakili penyebut 100.

contohnya 6 / 100 = 6 per ratus = 6 peratus.


SIMBOL PERATUS


PENGGUNAAN PERATUS DALAM PERNIAGAAN

KEGUNAAN PERATUS DALAM PEMARKAHAN

SILA LIHAT LINK INI


SILA LIHAT VIDEO INI


KEGUNAAN PERATUS DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN
Dalam kehidupan seharian banyak yang kita gunakan melibatkan peratus. Sebagai contoh di pasaraya, diskaun bagi sesuatu barang dikira berdasarkan peratus.
Selain itu, dalam perniagaan , kiraan untung dan rugu juga dikira dalam bentuk peratus.